KÖZPONTI SZÁMUNK +36 20 272 2382
AROMATERAPEUTA KERESŐ

ETIKAI KÓDEX

AME ETIKAI KÓDEX

AZ AROMATERAPEUTÁK MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETÉNEK ETIKAI KÓDEXE 

Az Aromaterapeuták Magyarországi Egyesületének (továbbiakban Egyesület) tagjaként a tag kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Etikai Kódex irányelveit elfogadja és azokkal harmóniában végzi tevékenységét. Az Egyesület és az aromaterápia hazai és nemzetközi megbecsülését, megismertetését és fejlődését, a magas szakmai elvárásoknak megfelelően támogatja és öregbíti. A tagok az Etikai Kódexben foglaltakat mindig szem előtt tartva kell, hogy tevékenykedjenek. A tagságnak a következőkben részletezettek szerint kell viselkedniük ügyfeleikkel, a nagyközönséggel és az Egyesület többi tagjával szemben.

1. Az Egyesület tagjaként tevékenységével mindenkor a ‘Primum non nocere’ vagyis a ‘nem ártani’ elvet megtartja.
2. A tag elfogadja, hogy tevékenységét úgy végzi, hogy az a legjobb szakmai tudásának megfelelően és etikus módon történjen.
3. Az egészségügyben elvárt és lefektetett szabályoknak megfelelően a konzultációt, felmérést és kezelést az ügyfél írásos beleegyezésével végzi (cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes személy esetén a törvényes képviselő írásbeli hozzájárulása szükséges).
4. A birtokába jutott, az ügyféllel kapcsolatos személyes adatokra, egészségi állapottal kapcsolatos információkra vonatkozólag titoktartási kötelezettség terheli. Ezen információkat kizárólag az érintett, vagy annak törvényes képviselője engedélyével használhatja fel vagy teheti hozzáférhetővé harmadik személy részére.
5. Az Egyesület tagja tevékenységét a maximális higiéniás előírások betartásával, kizárólag kiemelkedő minőségű anyagokkal és a munkavédelmi szempontok figyelembevételével végzi, úgy hogy az az aromaterápia szakmai értékrendjét megfelelően tükrözze és hitelességét ne csorbítsa.
6. A tag szabad akaratából megválaszthatja, hogy kit fogad el ügyfelének.
7. Amennyiben az Egyesület rendes (szakmai) tagjaként hivatás- és megélhetésszerűen végzi szakmai tevékenységét az adott szakmára vonatkozó előírásokat lefedő szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik saját és ügyfelei biztonsága érdekében.
8. Az Egyesület tagjaként szakmai szolgáltatásait szabadon reklámozhatja, azonban csak olyan módon, hogy az aromaterápia szakmai standardjait megfelelően tükrözze és hitelességét ne csorbítsa, illetve az Egyesület más tagjait tiszteletben tartva.
9. Az Egyesület tagjaként hazai vagy nemzetközi nyomtatott vagy elektronikus folyóiratokban, újságokban, szakmai és egyéb kiadványokban az aromaterápiával és tevékenységével kapcsolatos publikációinál nevét és szakmai titulusát megjelöli (ha van).
10. Az Egyesület tagjaként és tevékenységével az Egyesület hírnevét szem előtt tartja és öregbíti.
11. Az Egyesület tagjaként semmilyen eszközzel nem kísérli meg egy másik Egyesületi tag ügyfelét saját ügyfelének megszerezni.
12. Másik Egyesületi tag ajánlása alapján szerzett ügyfél után semmilyen anyagi ellenszolgáltatást, részesedést az ajánló tagnak nem fizethet.
13. Az Egyesület tagjaként az Egyesület és annak tagjai felé maximális lojalitást mutat, a nagyközönség felé kollégáiról sem írásos verbális úton kritikát nem fogalmaz meg.